سلام آقا مصطفي!

سلام آقا مصطفي!
دلمان براي شما خيلي تنگ شده است. خوب مي‌دانم كه معناي اين كلمات را خوب مي‌دانيد كه اگر اينگونه نبود، سماي ميان فلسطين و لبنان و ايران، معنايي نداشت. اساسا، دل‌تنگي بي‌قراري هم مي‌آورد. انگار آدم دوست ندارد جاي خاصي بماند. فكر مي‌كنم سكون، دشمن دل‌تنگي است و اين دو، جمع نقيضين است كه خودتان بهتر مي‌دانيد، محال است. انسان دل‌تنگ حتي در مرگ هم قرار و سكني ندارد. "خوش دارم كه مرا بسوزانند و خاكسترم را به باد بسپارند تا حتي قبري را از زمين اشغال نكنم." آري، به راستي چنين است. البته مي‌دانيد كه امروز، هر چه نقيض است، با يكديگر عقد اخوت بسته است. دنيا است ديگر،‌ هر روز يك بازي دارد!
نمي‌دانم چه مي‌خواستم بگويم و چه بايد بگويم. گاهي پر از حرفي و مي‌خواهي فرسنگ‌ها بگويي؛ اما ناگهان نمي‌شود كه نمي‌شود. لعنت بر اين دنيا كه مجازي‌اش هم مثل واقعي‌اش، هيچ مامني براي آدمي باقي نگذاشته است. هر جا بروي، ديده مي‌شود. هر جا نروي، باز هم ديده مي‌شود. عيبي ندارد، اين هم بگذرد!
راستي، آن گل آفتاب گرداني كه دستي بر سر و رويش مي‌كشيديد‌ را يادتان مي‌آيد؟ فكر كنم حال و روز خوبي نداشته ياشد. حدس مي‌زنم، نفس‌هاي آخرش را تجربه مي‌كند. دارد خشك مي‌شودها! ديگر خودتان مي‌دانيد؛ از ما گفتن بود.
آقا مصطفي عزيز!
ديگر آخرهاي وقتم رسيده است. زود مي‌گويم؛ ‌البته همه‌‌ي حرف‌هايم را خودتان مي‌دانيد. فقط، سلام ما را به ایشان برسانيد. لطفا بگوييد، ما خيلي مخلصيم. لطفا بگوييد، ما خيلي دوستشان داريم؛ خيلي. دست شما هم درد نكن. 
                                                                                  ما خيلي مخلصيم
                                                                              دوستدار كوچك شما
پ.ن:
* گاهي چيزهايي مي‌نويسي كه فقط خودت مي‌داني و خودش. همين بس است!
** درود آتشينم نثار عارف مجاهد مبارز، شهيد دكتر مصطفي چمران كه نادرند مرداني چون او.
***‌ يك پرده باز بين من و او كشيده‌اند/ سارا گمانم آن طرف پرده مانده است (http://www.badri.blogfa.com/post-36.aspx)
****  "از ميان كساني كه براي دعاي باران به تپه‌ها مي‌روند، تنها آناني كه با خود چتري به همراه مي‌برند، به كار خود ايمان دارند." :آنتوان پابلوويچ چخوف
***** اگر مي‌خواهيد رماني به گستره زندگي را تجربه كنيد، خواندن رمان "بادبادك‌باز" خالد حسيني را پيشنهاد مي‌كنم.

/ 0 نظر / 8 بازدید